Gården

– Planskiss
– Utrustning

Bölegården är en samlingslokal som ägs och drivs av Böle Bygdegårds- och Idrottsförening i Sundsvall

Gården används för föreningens aktiviteter som t.ex. firande av Valborg, pubaftnar, föreningsmöten mm.

Byggnaden uppfördes under slutet av 1800-talet och har under större delen av denna tid fungerat som skola. Gården övertogs av föreningen i slutet på 1980-talet.

Comments are closed.